Jiayuan

Trustworthy 

Jiayuan's first residential project in Hong Kong

Stock Code

HKEX Main Board

2768

Jiayuan Group

Quality Leads to better life

Image of Property

Property Development

Image of Property

Business Investment

Hot Sales

Suzhou Jiayuan Metropolis
High-rise residential, commercial properties and car parks
View
Yangzhou Jiayuan Grand Villa
Low-rise residential, townhouses and car park
View
Suqian‧ Bund no.1
Multi-storey residential, mid-rise residential, high-rise residential, commercial properties and car Park
View
Yangzhou Centurial Honour Mansion
Multi-storey residential, mid-rise residential, high-rise residential, commercial properties and car Park
View
Yangzhou Jiayuan Guifu
Lower-rise residential, Mid-rise residential, High-rise residential, Commercial properties and car parks
View
Yangzhou Jiayuan Huafu
Lower-rise residential, Mid-rise residential, High-rise residential, Commercial properties and car parks
View